سرزمین بادغوث
سرزمین بادغوث

سرزمین بادغوث

نام سمن: موسسه سرزمین بادغوث

نام مسئول: دکتر محمود فاضل

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۷/۱۰/۲۸

مرجع ثبت: اداره ثبت اسناد و املاک

شماره ثبت /مجوز: ۲۱۳

تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۲۸

حیطه فعالیت: استانی

شرح فعالیت: حفظ و حمایت از محیط زیست انسانی و طبیعی،بهره وری مناسب از منابع انسانی و طبیعی ، افزایش آگاهی و اعتلای فرهنگ زیست محیطی در جامعه از طریق آموزش، پژوهش برگزاری همایش و ورزش

آدرس: سبزوار – بلوار شهید چمران – داروخانه دکتر محمود فاضل

شماره تماس: ۴۴۲۳۰۲۰۰

نمابر: ۴۴۲۳۰۲۰۰

شماره همراه:۰۹۱۵۸۷۱۶۱۳۹

پست الکترونیک: sst1373@ymail.com

 

سرزمین بادغوث
سرزمین بادغوث