صفحه اصلی / سمن های زیست محیطی / دوستداران طبیعت سبزوار
دوستداران طبیعت سبزوار
دوستداران طبیعت سبزوار

دوستداران طبیعت سبزوار

دفتر مرکزی: سبزوار

نام سمن: انجمن دوستداران طبیعت سبزوار

نام مسئول: حامد ارشادی پور

تاریخ تاسیس:۹۲/۶/۱

مرجع ثبت: فرمانداری شهرستان سبزوار

شماره ثبت: ۳۴۴

تاریخ ثبت: ۳۰/۱/۹۳

حیطه فعالیت: شهرستان

شرح فعالیت: پاکسازي مناطق آلوده به زباله با همکاري مردم-برگزاري برنامه هاي متفاوت در رده هاي سني مختلف با هدف ترويج فرهنگ محيط زيست و زباله مانند( نقاشي، درختکاري،گل کاري و…) -انعکاس پيام هاي محيط زيستي از طريق نشريه ها، بيلبورد تبليغاتي و… -تهيه گزارش هاي مردمي و مصاحبه با مسئولان در مورد مشکلات محيط زيست و انعکاس آن و..

آدرس: سبزوار، روبروی شهرداری مرکزی سبزوار،خیابان سهراب، طبقه فوقانی قنادی خورشید، انجمن دوستداران طبیعت سبزوار

تلفن تماس: ۴۴۲۴۱۷۴۰

تلفن همراه: ۹۳۵۴۶۴۴۷۳۵

پست الکترونیک: Hamed.Ershadi@gmail.com

 

دوستداران طبیعت سبزوار
دوستداران طبیعت سبزوار