صفحه اصلی / سمن های زیست محیطی / جوانان حامی طبیعت خراسان

جوانان حامی طبیعت خراسان

دفتر مرکزی: نیشابور

نام سمن: انجمن جوانان حامی طبیعت خراسان

نام مسئول: محمدحسن کلیدری

تاریخ ثبت: ۱۳۸۶

مرجع ثبت: ثبت اسنادواملاک

شماره ثبت:۴۶۶۶

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵

حیطه فعالیت: شهرستان

شرح فعالیت: ارائه طرح درزمینه حفاظت وصیانت ازمحیط زیستومنابع طبیعی-برگزاری کارگاههای آموزشی برای علاقه مندان وجوانان- توامندسازی جوامع محلی وارتقادانش زیست محیطی-آشنایی جوانان علاقه مندبااکوسیستم های جانوری وگیاهی

آدرس: نیشابور-جاده صومعه-مرکزرشدعلم وفناوری نیشابور

تلفن تماس: ۴۳۳۳۱۲۰۵

نمابر: ۴۳۳۳۱۲۰۵

تلفن همراه: ۹۱۵۵۰۴۳۲۶

پست الکترونیک: Yeghaneh.kesht@gmail.com