صفحه اصلی / سمن های زیست محیطی / جوانان حامی طبیعت خراسان

جوانان حامی طبیعت خراسان

دفتر مرکزی: مشهد

نام سمن: انجمن جوانان حامی طبیعت خراسان

نام مسئول: محمدحسن کلیدری

تاریخ ثبت: ۱۳۸۶

مرجع ثبت: ثبت اسنادواملاک

شماره ثبت:۴۶۶۶

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۵

حیطه فعالیت: شهرستان

شرح فعالیت: ارائه طرح درزمینه حفاظت وصیانت ازمحیط زیستومنابع طبیعی-برگزاری کارگاههای آموزشی برای علاقه مندان وجوانان- توامندسازی جوامع محلی وارتقادانش زیست محیطی-آشنایی جوانان علاقه مندبااکوسیستم های جانوری

آدرس:مشهد_ فرامرز عباسی _بهاران _چهاراه فتح _پلاک ۴_طبقه اول

شماره تماس :۰۹۱۵۶۹۲۱۱۵۶