ماهرخ دشت سبز
ماهرخ دشت سبز

ماهرخ دشت سبز

دفتر مرکزی: مشهد

نام سمن: ماهرخ دشت سبز

نام مسئول:مهدی فاطمی

تاریخ تاسیس:۱۳۹۱

مرجع ثبت:فرمانداری

شماره ثبت:۳۴۵۳

تاریخ ثبت: ۱۳۹۱/۲/۱۰

حیطه فعالیت: شهرستانی

شرح فعالیت:ساماندهی شکارچیان و صنایع ترویج و آموزش فرهنگ زیست محیطی برگزاری برنامه های آموزشی و…

آدرس: مشهد بلوار خیام شمالی،فاز ۲ بازار بین المللی طبقه بالا واحد ۲۱۱

تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۶۵۳۳۹

تلفن همراه:   ۰۹۱۵۳۱۹۲۷۱۹

mahrokhdashtsabz@yahoo.com