طراوت بهار
طراوت بهار

طراوت بهار

دفتر مرکزی:مشهد

نام سمن:موسسه زیست محیطی طراوت بهار توس

نام مسئول:فرزانه بهار

تاریخ تاسیس:۵٫۲٫۱۳۷۹

مرجع ثبت:اداره ثبت شرکت ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور

شماره ثبت:۴۲-۳۲/۰۹

تاریخ ثبت:۲۶٫۹٫۱۳۸۲

حیطه فعالیت:ملی

شرح فعالیت:فعالیت جهت اعتلای دانش زیست محیطی در ایران از طریق انتشار کتاب های زیست محیطی، مقالات، نامه های الکترونیکی و سایت موسسه. نیز برگزاری منظم کلاس های هفتگی برای همیاران عضو موسسه

آدرس:مشهد، خیابان ویلا، ویلای ۱۳، پلاک ۶،

تلفن تماس:۳۸۶۷۸۳۳۱

نمابر:۳۸۴۶۷۵۳۷

تلفن همراه:۹۱۵۱۱۱۰۳۰۲

پست الکترونیک:info@taravat-bahar.org

طراوت بهار
طراوت بهار