صفحه اصلی / سمن های زیست محیطی / ترنم طبیعت فریمان
ترنم طلبعت فریمان
ترنم طلبعت فریمان

ترنم طبیعت فریمان

دفتر مرکزی: فریمان

نام سمن: ترنم طبیعت فریمان

نام مسئول: زهره بهلوری

تاریخ تاسیس: ۱۳۸۹

مرجع ثبت:رثبت اسنادواملاک کشور

شماره ثبت: ۹۰۷۶

تاریخ ثبت: ۱۳۹۲/۰۹/۱۴

حیطه فعالیت: ملی

شرح فعالیت: آموزش مدارس درموردمسایل زیست محیطی،برگزاری مراسمهای مختلف وجشنهاونمایشگاه

آدرس: فریمان.خ عارف

تلفن تماس: ۳۴۶۳۲۷۰۷

نمابر: ۳۴۶۳۲۷۰۷

تلفن همراه: ۹۱۰۵۰۰۶۴۱۶

پست الکترونیک: z.bohluri@yahoo.com

 

ترنم طلبعت فریمان
ترنم طلبعت فریمان